Ermenice asıl sayılarını bir araya toplayıp onların yazılışını ve okunuşunu bu yazıyla Ermeniceyi yeni öğrenmeye başlayanlara sunuyorum. (Ermeni alfabesini henüz bilmeyen arkadaşlar ise şu video’dan alfabemizi öğrenebilirler).

0   զրո   [zıro]   sıfır

1   մեկ   [mek]   bir 10   տասը   [t’ası]   on
2   երկու   [erk’u]   iki 20   քսան   [ksan]   yirmi
3   երեք   [yerek]   üç 30   երեսուն   [yeresun]   otuz
4   չորս   [çors]   dört 40   քառասուն   [kar’asun]   kırk
5   հինգ   [hing]   beş 50   հիսուն   [hisun]   elli
6   վեց   [vets]   altı 60   վաթսուն   [vatsun]   altmış
7   յոթ   [yot]   yedi 70   յոթանասուն   [yotanasun]   yetmiş
8   ութ   [ut]   sekiz 80   ութսուն   [utsun]   seksen
9   ինը   [inı]   dokuz 90   իննսուն   [innısun]   doksan

 

100   հարյուր   [haryur]   yüz
1.000   հազար   [hazar]   bin
1.000.000   միլիոն   [milyon]   milyon
1.000.000.000   միլիարդ   [milyart]   milyar
1.000.000.000.000   տրիլիոն   [t’rilyon]   trilyon

10 ile 100 arasındaki sayılar Türkçe’de olduğu gibi ayrı değil, birleşik yazılır.  Տասը (on) kelimesine yeni ekler ve kökenler eklendiğinde “տասը”nın “ը”sı “ն”ya dönüşür. Örneğin:

տասը + մեկ = տասնմեկ 11
տասներկու 12, տասներեք 13, տասնչորս 14, տասնհինգ 15, տասնվեց 16, տասնյոթ 17, տասնութ 18, տասնինը19

քսանմեկ 21, քսանչորս 24, երեսունվեց 36, քառասուներեք 43, հիսունութ 58, վաթսունչորս 64, յոթանասունինը 79, ութսունմեկ 81,  իննսուներկու 92։

10 ile 100 arası sayıların birleşik yazılması kaydıyla geriye kalan bütün sayılar ayrı yazılır. Örneğin:

տասը  միլիոն  երեսունհինգ  հազար  չորս  հարյուր  քսանութ:
on      milyon        otuz    beş       bin      dört     yüz     yirmi    sekiz