Doğu Ermenicesini (Ermenistan Cumhuriyeti’nin resmi dili) öğrenmek isteyenler, aşağıdaki ders kitaplarından birini elde edip kendi kendine dili öğrenmeye başlayabilirler. Harflerin okunuşunu doğru öğrenme konusunda ise bu video size muhakkak yardımcı olacaktır. 

 

 

1. “Ermenice Öğrenim Kitabı”, Raffi Kortoşyan, Yerevan 2007

Bu kitap üç temel bölümden oluşmaktadır: Birinci bölüm Ermenice dilbilgisi, İkinci bölüm Türkçe-Ermenice konuşma klavuzu, Üçüncü bölüm Türkçe-Ermenice sözlük. E-Kitap olarak okumak ya da indirmek için şuraya tıklayabilirsiniz. 

 

2. “Ermenice Öğreniyorum”,
B
irsen Karaca, Ankara 2007

Kitap on sekiz dersi kapsayan üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde günlük yaşamda sık kullanılan konuşma kalıpları ve alıştırmalar yer almaktadır. Diğer iki bölümde ise, diyaloglarda gerekli olan konuşma kalıpları, gramer kuralları, sözcükler verilmektedir.

 

 3. “Ermenice Dersler”, Gaffar Çakmaklı Mehdiyev,
Kayseri 2013

 Bu kitapta, Ermenice’nin ses sistemi, cümle yapısı ve morfolojisi ile ilgili derslerin  sayısı 16’dır. Kitabın son bölümünde, Ermeni Edebiyatı’ndan derlenmeler verilmiştir. Kitap, kendi kendine Ermenice öğrenmek isteyenler için özel olarak hazırlanmış rehber kitap özelliği de taşıyormuş.

 

 

3. “Doğu Ermenice Öğrenim Kitabı A1-A2”,
Melek SARI GÜVEN,
Ankara 2019   

Bu kitap, Bartın Üniversitesi Tarih Bölümü’nde devam eden Ermenice derslerinde kullanılan ders materyallerinin genişletilmiş hâlidir. Kitabın arkasında ayrıca Ermenice öğrenmek isteyenlerin ihtiyacını karşılamak üzere A1-A2 düzeyinde hazırlandığı bilgisi yer alıyor. Kitabın PDF formatına yazarın academia.edu hesabında ya da şuraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Not: Bütün bu kitaplarda irili ufaklı birçok hatayla karşılaşsak da, ana dili Türkçe olup Ermenice öğrenmeye başlayanların birinci kaynağı olabilirler.