Թուրքերեն բանավոր թարգմանություն

Հայերեն ⇔ թուրքերեն բանավոր (հաջորդական) թարգմանությունը ենթադրում է
թարգմանչի ծառայություն հետևյալ  ոլորտներում․

 • Հարցազրույցներ
 • Մամուլի ասուլիսներ
 • Կոնֆերանսներ
 • Զբոսաշրջային այցեր
 • Պաշտոնական և ոչ պաշտոնական տարբեր միջոցառումներ
 • Գործնական և այլ հանդիպումներ։

Բանավոր թարգմանության գինը խիստ անհատական է յուրաքանչյուր աշխատանքի համար։ Բուն աշխատանքային գործընթացի 1 ժամվա պայմանական գինն է 30․000 դրամ։

! Բանավոր թարգմանության ժամավճարը ենթակա է սակարկման։ Այն կարող է ինչպես բարձրանալ, այնպես էլ իջնել, կախված՝

 • Քննարկվող թեմայից
 • Միջոցառման բնույթից
 • Տևողությունից
 • Անցկացման վայրից
 • Կից ներկայացվող պահանջներից և այլ գործոններից։

Բանավոր թարգմանության համար ինձ հետ կարող եք կապ հաստատել նամակ ուղարկելով [email protected] հասցեին:

Ի գիտություն —  Բնակվում եմ Անկարայում։ Այլ քաղաքներում և Հայաստանում ներկայություն պահանջող համագործակցության համար ցանկալի է կապ հաստատել նվազագույնը մեկ ամիս առաջ։