Խենթերի կյանքը․ Յահյա Քեմալ Բեյաթլը (թարգմանություն թուրքերենից)

Յահյա Քեմալի Խենթերի մահը բանաստեղծության թարգմանությունից հետո թարգմանել ու հրապարակել էի նաև Խենթերի կյանքը։ Պարզվեց՝ ինչ-ինչ պատճառներով էջն անհասանելի էր դարձել։ Վերահրապարակում եմ Խենթերի կյանքը կրկին։ Բարի վայելում։ Rindlerin Hayatı Խենթերի կյանքը Bâzan kader gelen bora halinde zorludur ;  Dağlar… Read More

«Խենթերի մահը». Յահյա Քեմալ Բեյաթլը (Հայերեն թարգմանություն)

Յահյա Քեմալ Բեյաթլըի «Խենթերի կյանքը» բանաստեղծության թարգմանությունից տարիներ առաջ թարգմանել էի նրա «Խենթերի մահը», որին ծանոթացել էինք

Թարգմանածս առաջին բանաստեղծությունը. «Սերենադ»

Թուրքերենից հայերեն թարգմանածս առաջին բանաստեղծությունը բակալավրիատի 2-րդ կուրսում էր՝ Թուրքերենի դասագրքում տեղ գտած Ահմեդ Մուհիդ Դըրանասի «Սերենադը»։