«Խենթերի մահը». Յահյա Քեմալ Բեյաթլը (Հայերեն թարգմանություն)

Յահյա Քեմալ Բեյաթլըի «Խենթերի կյանքը» բանաստեղծության թարգմանությունից տարիներ առաջ թարգմանել էի նրա «Խենթերի մահը», որին ծանոթացել էինք

Թարգմանածս առաջին բանաստեղծությունը. «Սերենադ»

Թուրքերենից հայերեն թարգմանածս առաջին բանաստեղծությունը բակալավրիատի 2-րդ կուրսում էր՝ Թուրքերենի դասագրքում տեղ գտած Ահմեդ Մուհիդ Դըրանասի «Սերենադը»։