Թուրքերեն գրավոր թարգմանություն

Հայերեն ⇔ թուրքերեն գրավոր  թարգմանությունների շրջանակը ներառում է.

  • գրքերի/գրքույկների,
  • ֆիլմերի,
  • գիտական, հրապարակախոսական և այլ հոդվածների,
  • կատալոգների,
  • վեբ-կայքերի
  • և այլ թարգմանություններ՝ ըստ պահանջի և հնարավորությունների։

Գրավոր թարգմանությունների համար չափման միավորն է 1000 (հազար) նիշը՝ առանց բացատների, որը պայմանականորեն ընդունվում է որպես 1 (մեկ) էջ։
Գնորոշման այս մեթոդը բացառում է գործատուի/թարգմանչի կողմից կատարվող խորամանկ փորձերը՝ ուղղված տառաչափի փոփոխության միջոցով էջերի քանակի ավելացման/պակասեցմանը։

Թարգմանություններում գնորոշման հիմք եմ ընդունում աղբյուր լեզուն՝
1000 նիշի թարգմանության համար սահմանելով պայմանական ≈ 2500 դրամ:

! Նշված գինը խիստ պայմանական է և ենթակա սակարկման։ Այն կարող է ինչպես բարձրանալ, այնպես էլ իջնել՝ կախված

  • Հրատապությունից
  • Բարդությունից
  • Ծավալից
  • Կից ներկայացվող պահանջներից և այլ գործոններից։

Գրավոր թարգմանության համար ինձ հետ կարող եք կապ հաստատել՝ նամակ ուղարկելով [email protected] հասցեին:

 
Ուշադրություն. «Նոտարական թարգմանիչ» չեմ