Խենթերի կյանքը․ Յահյա Քեմալ Բեյաթլը (թարգմանություն թուրքերենից)

Յահյա Քեմալի Խենթերի մահը բանաստեղծության թարգմանությունից հետո թարգմանել ու հրապարակել էի նաև Խենթերի կյանքը։ Պարզվեց՝ ինչ-ինչ պատճառներով էջն անհասանելի էր դարձել։ Վերահրապարակում եմ Խենթերի կյանքը կրկին։ Բարի վայելում։ Rindlerin Hayatı Խենթերի կյանքը Bâzan kader gelen bora halinde zorludur ;  Dağlar… Read More