Յահյա Քեմալի Խենթերի մահը բանաստեղծության թարգմանությունից հետո թարգմանել ու հրապարակել էի նաև Խենթերի կյանքը։ Պարզվեց՝ ինչ-ինչ պատճառներով էջն անհասանելի էր դարձել։ Վերահրապարակում եմ Խենթերի կյանքը կրկին։ Բարի վայելում։

Rindlerin Hayatı Խենթերի կյանքը
Bâzan kader gelen bora halinde zorludur ; 
Dağlar nasıl bakarsa siyah ufka öyle bak, 
Ba’zan de çevreden nice bir âdem oğludur, 
Görmek değil, düşünmeğe bîgâne kal! Bırak… 
Երբեմն ճակատագիրը եկող հողմից է ծանրանում,
Նայի՛ր մթին հորիզոնին, ինչպես սեգ լեռներն են նայում,
Իսկ երբ նույն ճակատագիրը ադամորդին է դառնացնում,
Տեսնելը ի՜նչ, հեռու՜ անգամ նրա մասին մի՛տք անելուց…
Dindâr adam tevekkülü, rikkatle, herkese 
İsâ’yı çarmıhında, uzaktan, hatırlatır. 
Bir aslan esniyor gibi engin vakar ise, 
Rindin belâya karşı kayıtsızlığındadır.
Հավատացյալն Աստծո կամքին միշտ հնազանդ, ամենքին
Հեռու-հեռվից հիշեցնում է Հիսուսին՝ խաչափայտին։
Մինչդեռ խենթի՝ փորձանքի դեմ անհոգության մեջ անճիգ՝
Ասես առյուծն է ալարկոտ հորանջում լայն, սառնասիրտ։

Թարգմանությունը՝ Անի Սարուխանյանի, 2017