«Խենթերի մահը». Յահյա Քեմալ Բեյաթլը (Հայերեն թարգմանություն)

Յահյա Քեմալ Բեյաթլըի «Խենթերի կյանքը» բանաստեղծության թարգմանությունից տարիներ առաջ թարգմանել էի նրա «Խենթերի մահը», որին ծանոթացել էինք