Յահյա Քեմալ Բեյաթլըի «Խենթերի կյանքը» բանաստեղծության թարգմանությունից տարիներ առաջ թարգմանել էի նրա «Խենթերի մահը», որին ծանոթացել էինք շնորհիվ մեր դասախոս, թուրքագիտության ամբիոնի վարիչ պրոֆ. Ալ. Սաֆարյանի։ «Խենթերի մահը» բանաստեղծության թարգմանությունը՝ ստորև, իսկ «Խենթերի կյանքը» կարող եք կարդալ այստեղ։

 

RİNDLERİN ÖLÜMÜ

ԽԵՆԹԵՐԻ ՄԱՀԸ

Hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış;
Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle.
Gece; bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış
Eski Şiraz’ı hayal ettiren ahengiyle.
Հաֆեզի շիրիմը զուգող պարտեզում
Արնաթույր մի վարդ ամեն օր ծաղկում,
Եւ ամեն գիշեր մի հավք դայլայլուն
Նախկին Շիրազն էր լալիս-երազում,
Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde;
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.
Ve serin serviler altında kalan kabrinde
Her seher bir gül açar;her gece bir bülbül öter.
Խենթերի համար մահը անխռով երկիր է գարնան,
Ուր նրանց սրտեր բուրվառի նման հավերժ կծխան,
Իսկ նոճիների հովին մնացած շիրիմների մոտ
Ամեն այգ՝ մի վարդ, ամեն ցայգ մի հավք կուլա արյունոտ:

Թարգմանությունը՝ Անի Սարուխանյանի, Նոյեմբեր 2013