Թարգմանածս առաջին բանաստեղծությունը. «Սերենադ»

Թուրքերենից հայերեն թարգմանածս առաջին բանաստեղծությունը բակալավրիատի 2-րդ կուրսում էր՝ Թուրքերենի դասագրքում տեղ գտած Ահմեդ Մուհիդ Դըրանասի «Սերենադը»։